WTC Blosom Meerbeek
  

WTC Blosom Meerbeek

1/7/22: In de bijzondere Algemene Vergadering van 30 juni 2022 werd het ontslag van Jan Tinel en Jimmy Peeters aanvaard. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor wat zij de voorbije jaren voor de club gedaan hebben. Jan was secretaris, hij tekende de GDPR-lijnen uit en was zeer actief in het aantrekken van sponsors, zowel voor het clubblad als de nieuwe kledij. Jimmy verzorgde het clubblad en de nieuwsbrieven, en was ook fotograaf van de club.
Drie nieuwe bestuursleden werden benoemd: Wim Claessens, Eddy Bekaert en Pierre Mahy. We zijn heel blij met deze versterking van de bestuursploeg.

26/6/22: Op 19 juni 2022 overleed Isabelle Verhoeven, echtgenote van Maurice Vanderauwera, en jarenlang lid van Blosom. Zij was lid van het Blosom-bestuur van 1997 tot 2005. We waarderen zeer wat zij voor de club gedaan heeft en bieden Maurice en de familie ons medeleven aan.

24/5/22:
De verbroederingsrit gaat door op 12 juni 2022.
Start om 8u30 aan Café Vredezaal (Kiek) te Everberg.
Meer info op het forum, graag de poll invullen!

24/5/22:
Jimi Geyskens (Blosom C) werd vader.
Dochter Finke werd geboren op 3 mei 2022. Proficiat Jimi!

Ouder nieuws