WTC Blosom Meerbeek
Reglement van interne orde
 1. Het doel van de vereniging is in vriendschap en groepsverband het wielertoerisme te bevorderen. Ieder aangesloten lid heeft dan ook de morele plicht tijdens de clubactiviteiten deze doelstelling na te leven.

 2. Ieder lid dat aan een fietstocht deelneemt zorgt ervoor dat zijn materiaal in orde is om de rit zonder onvoorziene technische moeilijkheden te kunnen uitfietsen.

 3. Van ieder lid wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de wegcode en deze dan ook correct toepast.

 4. Ieder lid draagt de kleding die door de vereniging is aangenomen en in functie van de weersomstandigheden.

 5. Ieder lid dat deelneemt aan een rit schrijft zich bij aanvang in op een deelnemerslijst.
  Bij verzuim hiervan maakt het betreffende lid geen aanspraak op een regelmatigheidspunt. Clubuitstappen zijn deze die vermeld staan in de programma's van de verschillende groepen die in het clubblad verschijnen. Zij vertrekken aan de speelplaats van de gemeenteschool "De Boemerang" te Meerbeek en er wordt aan deelgenomen na het invullen van de aanwezigheidslijst. Op dit laatste wordt een uitzondering gemaakt voor de meerdaagsen die een uitstap voorzien op de dagen dat er ook een clubuitstap uit Meerbeek vertrekt. Voor deze uitzondering mag de aanwezigheidslijst achteraf ingevuld worden.

 6. Een regelmatigheidspunt wordt toegekend aan de leden die een rit volledig in groep mee uitrijden onder voorbehoud van onvoorzien technisch defect. Bij afgelasting van een rit worden geen punten toegekend.

 7. Volgens hun aantal punten kunnen de leden op het einde van het seizoen beloond worden.

 8. Voorstellen tot het organiseren van bijkomende activiteiten worden tijdig aan het bestuur medegedeeld. Het bestuur beslist of dit voorstel al dan niet in clubverband georganiseerd wordt.

 9. Leden die bewust inbreuk plegen op punten van dit algemeen reglement zullen voor het volgende fietseizoen niet meer aanvaard worden.
  Deze beslissing zal steeds door 2/3de van de op de algemene vergadering aanwezige leden moeten worden goedgekeurd.