WTC Blosom Meerbeek
Lidmaatschap

Het jaarlijks BLOSOM-lidgeld bedraagt 15 euro.

  • Fietsende leden MOETEN bovendien verzekerd zijn via de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB): vanaf 2019 kost deze verzekering 32 euro, ONGEACHT het aantal gezinsleden die u wil laten verzekeren.
    (De gezinsleden die méé verzekerd worden moeten WEL allemaal op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn!)

  • Niet-fietsende leden hoeven deze 32 euro extra niet te betalen. Als lid van BLOSOM worden deze "steunende leden" ook uitgenodigd op openings -en sluitingsreceptie, algemene vergadering, ledendiner en krijgen zij eveneens het clubblad en de nieuwsbrieven.

De hernieuwing van de lidgelden moet elk jaar gebeuren uiterlijk tegen 31 oktober van het jaar voordien.
Respecteer a.u.b. deze datum.

Gebruik rekening BE98 7340 0814 6793 (KBC) met als referentie "Lidgeld 2019" + VWB-nummer van elk BLOSOM-lid waarvoor u betaalt.
Gezinsleden die geen lid zijn van BLOSOM, maar wel mee verzekerd worden bij VWB, moeten dus niet vermeld worden.

Enkele voorbeelden:

U bent BLOSOM-fietser?U betaalt 47 euro
U bent BLOSOM-fietser, en u wenst uw partner en/of kinderen ook te laten verzekeren bij de VWB?U betaalt 47 euro
U bent BLOSOM-fietser, uw partner is BLOSOM-fietser, en u wenst al dan niet ook uw andere gezinsleden te laten verzekeren bij de VWB?U betaalt 62 euro
U bent BLOSOM-lid maar geen fietser?U betaalt 15 euro

Nieuwe leden betalen eveneens 47 euro + 150 euro voor hun fietskledij.
Zij contacteren hiervoor de aansluitings- en kledijverantwoordelijke Bonnast Jos.
De verzekering van nieuwe leden gaat in max. 10 dagen na contante betaling van het lidgeld bij de kledijverantwoordelijke. Deze periode laat ons toe de administratieve formaliteiten van de aansluiting bij VWB in orde te brengen.


De VWB-aansluiting biedt twee grote voordelen: pechverhelping en verzekering.
Heel kort staat hieronder wat je moet doen:

Gratis pechverhelping
Bij pech (alleen of met de club) bel je het gratis noodnummer 0800/787.62, geef naam, rijksregisternummer of lidnummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen 30 min. (onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u.
Vanuit de buurlanden tot 50 km over de grens met België bel je het nummer: +32 2 773 61 33.
Meer info: https://www.vwb.be/134/Pechverhelping

Verzekering
Als je een ongeval hebt met de fiets (alleen of met de club), vergeet zeker niet om het Ethias ongevalsaangifteformulier af te drukken en mee te nemen naar de dokter.
Achteraf papieren in orde brengen is véél lastiger. Eventueel kan je in het ziekenhuis vragen om het Ethias ongevalsaangifteformulier af te drukken, zij hebben soms ook formulieren voorradig.
Meer info: https://www.vwb.be/137/Verzekering