WTC Blosom Meerbeek
Infobrochure
Zoals elke vereniging evolueert Blosom mee met de tijd.

Regelmatig verschijnen er daarom in ons clubblad wijzigingen aan de wetgeving en onze verantwoordelijkheden als lid en bestuur.
De verzekeringen worden steeds strenger in de beoordeling van een schadegeval en passen hun voorwaarden aan. Door deze wijzigingen te publiceren in ons clubblad blijft het geheel moeilijk te volgen en nieuwe leden hebben dikwijls niet van alle gegevens kennis genomen.

Daarom hebben wij een info-brochure ontworpen.
Volgende items komen hierin aanbod:
  • Wielertoerisme en de wegcode
  • Ontstaan en geschiedenis van Blosom
  • Statuten
  • Reglement van inwendige orde
  • Lidmaatschap en Clubuitrusting
  • Verzekering
  • Fietsjaarprogramma
De brochure is te verkrijgen bij kledijverantwoordelijke Jos Bonnast,
na betaling van lidgeld en clubkledij.