WTC Blosom Meerbeek
Ontstaan en geschiedenis van WTC Blosom Meerbeek
GeschiedenisIn 1968 kreeg Meerbeek, met E.H. Aartbelien, een nieuwe pastoor. De meeste inwoners kenden hem al als de sportieve onderpastoor van Kortenberg die soms als mededienaar de mis kwam opdragen bij huwelijken, begrafenissen en andere bijzondere gelegenheden. Dit gebeurde niet alleen in Meerbeek, maar ook in Everberg en als hij naar die parochies moest zwierde hij, op zijn fiets, gezwind door de bochtige Dorpsstraat.

Als pastoor in Meerbeek stelde hij vast dat veel misgangers na de eredienst in het dorpscentrum bleven hangen om in een van de plaatselijke herbergen een kaartje te leggen. Hij vond dat maar niets en stelde zijn parochianen, van op de preekstoel, voor om na de mis samen te komen en een fietstocht te maken. Verschillende sportievelingen, zoals René Beersaerts, René Bom, Louis Cludts, Fons de melkboer, Jan de schilder en de jonge Victor Verstraeten gingen daarop in en elke zondagvoormiddag vertrokken zij na de hoogmis.

In 1973 organiseerde Bloso, in samenwerking met de plaatselijke gemeente-besturen, het Olympisch minimum. Daar Meerbeek op sportief fiets-gebied zeer actief was besloten enkelen onder hen samen met de toenmalige schepen van sport, de heer Piet Geurts daaraan mee te doen. Op het programma stonden, naast fietsen, ook lopen, zwemmen, koorddansen, en andere sporttakken.

Het succes van het Olympisch minimum-jaar werd afgesloten met een groot bal in november en tijdens dit bal werden 40 medailles uitgereikt aan hen die in de afgelegde proeven het opgelegde minimum behaald hadden. De activiteiten waren voorbij, maar het sportief enthousiasme bloeide verder en hier en daar werden reeds nieuwe initiatieven genomen. De schepen van sport stelde toen voor deze te bundelen en een sport+ club op te richten onder de naam Bloso + de letter M van Meerbeek. Blosom was geboren.

Van de beoefende sporttakken kenden het wandelen en het fietsen het meest bijval. De fietsers bleven elke zondagvoormiddag samenkomen voor hun wekelijkse uitstap. Dat was zo van begin maart tot einde september en het aantal deelnemers steeg van jaar tot jaar (in 1975 waren er dat ongeveer 90). Naast de gewone zondaguitstappen stonden ook een 10-tal 'klassiekers' op het programma. Deze gingen over een afstand tussen 120 en 250 km. Hierbij denken we aan: de Vagabondroute, de rit naar Namen, naar Ronquières, naar Barvaux, naar de Muur van Geraardsbergen, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, Parijs-Brussel, Leuven-Hamoir-Leuven en Parijs-Roubaix.

Om de "forme" op peil te houden en om in deze grote uitstappen geen mal figuur te slaan werd er op dindag- en donderdag-avond geoefend en tijdens de wintermaanden werd er gelopen en aan conditietraining gedaan. Naast het fietsen stonden er per jaar ook twee toeristische reizen en een zestal wandelingen, waar iedereen kon aan deelnemen, op het programma. Jaarlijks was er daarnaast de Meerbeekse scholencross, een volkscross, een veldrit voor wielertoeristen (op 5/12/1982 zelfs het Belgisch kampioenschap) en de 6-uren van Meerbeek (eveneens in 1982 telde men hiervoor niet minder dan 180 inschrijvingen).

In die periode begonnen de vrouwen zich ook stilaan langs hun sportiefste zijde te laten zien en organiseerden een zestal fietstochten met gemiddeld een 15-tal deelneemsters.

Elk jaar, in de herfst, werd het sportief jaar afgesloten met een dansavond waarop de actieve leden wielertoeristen gelauwerd werden. Een jaar later, op 6/1/1983, besloot het toenmalig bestuur met Dierickx Jan, Lettelier Frans, Maes Jozef, Merckx Jules, Pelgrims Alfons, Vander Elst Daniël, Vander Elst Eddy, Verhoeven Robert, Verstraeten Victor en Vranckx Alex, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten en op 9 juni van datzelfde jaar verscheen de oprichtingsakte samen met de statuten in het Belgisch staatsblad onder de naam : BLOSOM Wielertoeristen, Ondernemingsnummer: 424467050

Het overladen programma van het eerste decennium van haar bestaan was voor het clubbestuur niet vol te houden en werd stilaan afgebouwd om zich volledig op het wielertoerisme toe te leggen. Ondertussen werd in 1986 de damesafdeling van Blosom opgericht en heden is deze zo uitgegroeid dat het aantal leden voor ongeveer één derde uit vrouwen bestaat.

De laatste jaren kende de club een danig succes en overschreed het aantal leden ruim de honderd aangeslotenen.

Sinds 2010 is de club ook aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (clubnummer: 1226).


Foto: Jimmy Peeters